Účtovníctvo a dane

Od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby - podnikateľov t.z., že každá PO ako aj živnostník si musí vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a následne potom všetky typy daňových priznaní ako aj rôzne žiadosti resp. oznámenia musí podávať len v elektronickej forme https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia . 

Predstavuje pre Vás vybavenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom ako aj samotné zasielanie dokumentov problém? Neváhajte a obráťte sa na nás. Zaregistrujeme Vás na finančnej správe a vypíšeme potrebné dohody s DÚ. V prípade záujmu Vám samozrejme vieme poskytnúť poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva ako aj samotné spracovanie jednoduchého, podvojného účtovníctva, miezd, vypracovanie podnikateľských plánov, projektov z ÚPSVaR.